Mộ đá hai mái

Mộ đá hai mái ĐẸP – Đây là mẫu thiết kế mộ đá hai đáo đá (mồ đá hai mái) đẹp, cơ bản của Làng nghề truyền thống Đá mỹ nghệ.

mộ đá 2 mái