Mẫu mộ đá – 004

Công trình khu lăng mộ – mộ tam cấp thi công tại Thanh Hóa