Lăng mộ đá – 09

Công trình được hoàn thiện tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên – Hòa Bình